Czy Jezus jest Bogiem?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy Jezus jest Bogiem? Pytanie to jest o tyle skomplikowane, że z jednej strony zawsze słyszymy, że jest tylko jeden Bóg, który jest tym jedynym właściwym przewodnikiem. Z drugiej jednak strony możemy się zastanawiać: jak zatem podejść do Boskości postaci Jezusa? Czy Jezus też jest Bogiem?

Tutaj wypada podać definicję Trójcy Świętej. Trójca Święta w wierze chcrześcijańskiej stanowi pewnego rodzaju dogmat, który uznaje, że Pan Bóg jest tak zwanym Bogiem Trójjedynym. Oznacza to, że jest tylko jeden Bóg istniejący jako trzy osoby (z greckiego- hypostazy).

Wszystkie te trzy osoby czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty rozumiane są jako osoby posiadające jedną i tą samą naturę, a nie trzy oddzielne ale podobne natury. Wiara w te Trzy Osoby Święte (Trójcę Świętą) uznawana jest przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne oraz wyznania nurtu reformacji takie jak kalwinizm, anglikanizm, metodyzm, luteranizm, metodyzm czy prezbiterianizm ale również wspólnoty ewangelikalne i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Stąd wniosek, że dogmat ten jest centralną i niepodważalną prawdą wiary chrześcijańskiej.

W tym wypadku należy z całą pewnością i przekonaniem stwierdzić, że Jezus jest Bogiem. To właśnie pod ludzką postacią Jezusa Chrystusa, Bóg zbawił swój lud i pod jego postacią ukaże się nam w dniu ostatecznym. To za pośrednictwem Jezusa przekazuje nam wszystkie swoje dary i polecenia.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]