Czy Jezus Miał Rodzeństwo?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

W wielu przypadkach, w trakcie których cytowane jest Pismo Święte padają słowa, które mogą wywołać nie lada sensację. Mowa tutaj o Chrystusie oraz o jego braciach i siostrach, którzy są wielokrotnie wymieniani wśród grona osób wymienionych w Biblii. Samego Pana Jezusa Biblia przedstawia jako syna cieśli oraz syna Maryi, brata Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. W Biblii nie jest jednak zobrazowany żaden stopień pokrewieństwa.

Zachodnie rozumienie słowa brat i siostra nieco mija się jednak ze starożytnym, dalekowschodnim, a przede wszystkim ewangelicznym znaczeniem tych słów. Owi bracia nie są spokrewnieni z Jezusem w żaden sposób. Przeczyłoby to przecież samemu faktowi niepokalanemu poczęcia i czystości samej Maryi. Ponadto w trakcie śmierci na krzyżu Pan Jezus przekazuje swoją matkę pod opiekę swojemu uczniowi wypowiadając słowa: “Oto syn Twój” w kierunku Maryi, oraz “Oto Twoja matka” w kierunki apostoła. Okazuje się bowiem, że najważniejszą rolę w życiu Jezusa, obok swojej Matki Maryi Dziewicy, pełnili Jego najbliżsi pomocnicy czyli Jego uczniowie. To ich najczęściej nazywał swoimi braćmi i właściwie traktował w ten sposób. Błąd postrzegania apostołów, czy też innych ludzi jako braci i siostry (rodzeństwo) Jezusa jest dosyć powszechny i wynika właśnie z zupełnie innego odbioru tego słowa w różnych kulturach oraz religiach.

Można tutaj również zastanowić się nad faktem istnienia kuzynów i dalszej rodziny Jezusa. W Polsce nazwalibyśmy ich również braćmi ale braćmi ciotecznymi. W Ewangelii można doszukać się kuzynów Jezusa. Mowa tam jest o Marii, która była Matką Jakuba i Józefa. Maria (chodzi tutaj o Marię Kleofasę) nazywana jest siostrą matki Jezusa. Wynika z tego, że kuzyni Jezusa również wymieniani są w Biblii. Rodzi to jednak dalsze pytania. Czy wymieniona siostra Matki Pana Jezusa, owa Maria, jest Jej siostrą rodzoną czy jest to również Jej dalsza kuzynka.

Rozważania takie można prowadzić w nieskończoność, gdyż temat korzeni oraz pochodzenia zawsze jest sprawą skomplikowaną. Tak więc czy Jezus miał braci? Tak miał, każdy bliski Jezusowi człowiek jest jego bratem. Siła związku jaką tworzymy jako wspólnota chrześcijańska jest siłą braterską. Każdy z nas może nazwać bratem i siostrą swojego bliźniego. Jest to wielka umiejętność i przede wszystkim wielka łaska móc widzieć w drugim człowieku przede wszystkim swojego brata oraz tak go właśnie traktować.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]