Какво означава терминът "млад Църква"? Младежта, новото поколение, е бъдещето, в което трябва да виждаме надежда за развитието и устойчивостта на църковната общност. Още преди повече от двадесет години папа Йоан Павел II прикани младите хора да участват в т.нар. Световен ден на младежта. Те се провеждат всяка година в много градове по света. Църква По този начин той насърчава младите хора да участват в живота на общността, да задават въпроси и да продължават да изследват. вяра.

Защото кой друг, ако не младите хора, ще определя бъдещето? Бъдещето не само на Църквата, но и на целия свят.

Какво означава терминът млад Църква? Това е подходът на църковната общност към развитието вяра в духа на младото поколение. Това е търсене на решения, които да покажат на младите хора пътя към вяра и на самия Господ Бог. Църква Той се отваря изцяло към новите поколения. То се опитва да се адаптира към нея по определен начин, като обаче не забравя своята позиция и всички свои ценности.

Именно в младите хора се вижда бъдещето на Църквата и тя им подава ръка и се стреми да им помогне да поемат по правилния път, служейки им с целия си опит. Young Църква към Църква в бъдеще Църквакоято има голяма сила в младите хора, които следват призванието си и същевременно са в постоянно търсене.