Какво означава Църквата в пречистване или прославената Църква?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Какво означава този термин: "църква в пречистване"?

Как всъщност подхождате към това?

Какво е то пречистване? Концепцията за пречистването е позната на хората още от древността. Най-общо това означава ритуал за отърваване от греховете, ритуал за почистване на душата. С негова помощ възстановяваме реда и хигиената. Пречистването води до премахване на всички наши вини, но то винаги трябва да бъде подкрепено от искрено покаяние.

Какво е това е Църква в пречистването? Църква в пречистването е елемент от живота на всеки християнин, на всеки член на общността. Тя е елемент на разбиране и задълбочено познание. Пречистването означава непрекъсната работа върху себе си и върху връзката ни с Mrem От Бога. Църква при пречистването е Църква пилигрим при Господа.

Тя е постоянен и задължителен елемент за всяко човешко същество. Отговорност на всеки от нас е да намери подходящите условия, критерии и начини, които ще ни позволят да се стремим към пречистване.

Важно е също така да помним, че Господ не забравя хората, които се отклоняват от пътя си. През цялото време Той дава възможности и на онези, които са избрали да се отвърнат от Него. Господ също ги кани Бог да търсят заедно, и е готов за тях местоположение в царството му.

Единственото, което изисква от нас, е постоянно да търсим и да се стараем да следваме Божията воля. Църкваem при пречистването, можем да наречем Църква всички хора, живеещи на земята, и тези, които чакат да влязат в Небесното царство w чистилище.

Но каква е прославената Църква?

Терминът (Църква Обичах) определяме всички, които са готови да приемат Господа Бог и всичко, което е в Небесното царство. Църква Затова нека наречем прославените общност от хора, които са с Mrem От Бога в небето. Всички светии, които са с Него и са спечелили най-високата награда на вечен спасения. Прославени са онези, които са в Небесното царство. Прослави онези, които са намерили правилния път. Всеки от нас трябва да се стреми да бъде прославен в очите на Господ.

Трябва да се стремим достатъчно, за да се присъединим към общността на прославените след края на живота си. За да ни е по-лесно, живеейки на Земята, можем да поискаме помощ от всички онези, които вече са получили честта да бъдат в Небесното царство, чрез ежедневни молитви и разговори с тях. Общност Обичан от Г-н. образува кръг милости и на всички нас той подава ръка за помощ.

Начело Църква Самият прославен Господ стои Богкойто заобикаля своя деца най-голямата благодат. От поклонника и пътя на пречистването всичко наистина води към Църква Прославен. Той е този, който стои над всички други функции. Църква и всъщност завършва делото на християните. Затова нека се стремим да показваме във всеки ден от живота си, с всеки дъх Г-н. желанието ни да бъдем част от него. Нека даваме повече от себе си всеки ден.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]