Кой е бил Исус?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Кой беше Исус? Исус Христос е централната фигура на християнската религия. Освен това в повечето религии Исус Той се смята за Бог. По-точно, той е една от трите божествени фигури (Бог Отец, Син Божий и Свети Дух). Исус Христос е роден около IV в. пр.н.е. в Витлееми умира чрез разпъване на кръст на около 33-годишна възраст (около 30-и век сл. Хр.) в Йерусалим.

Исус беше Синът Мария от непорочно зачатие. Баща му, или по-скоро настойник, е Джоузеф. На целия ви живот Исус Знаем малко за юношеството му, защото започва да работи на 30-годишна възраст. Тогава той поучава, събира около себе си ученици и прави чудеса. Той даде на хората учения под формата на заповеди, най-важната от които беше заповед любов и милосърдие към нашите ближни. Както беше споменато в предишните раздели на тази статия, Исус определено е историческа личност и има много факти, които го доказват.

Дейността му е широко описана в Нов завет. Той казва за Себе Си, че е Божият Син. Това предизвиква съпротива сред фарисеите и садукеите. Фарисеите и садукеите са еврейски религиозни братства, които се противопоставят едно на друго. Фарисеите са били предимно светска партия, за разлика от свещеническата аристокрация на садукеите, но са се стремели в своите постФарисеите са експерти в тълкуването на Писанията. Днес фарисеите понякога се наричат "книжници".

Местоположение раждането на Господ Исусспоред изследователите се различава от библейското описание. Вероятно е било Назарет. Евангелие Матю говори и за свързаните с раждането Исус Фактът на пристигането на тримата мъдреци от Изтока (трима царе). Това събитие и вероятното му тълкуване ще намерите в предишните части на тази статия. O децагодини Исус са така наречените апокрифи или Евангелия Детство.

Изчерпателните и най-популярните са Protoevangelion Джеймс и Евангелие Детство Томас. Според Томас, Исус е способен да прави чудеса още от ранно детство, като ги използва предимно за собствени цели. Апокрифите не се приемат от християните като вдъхновени книги. Въпреки това те са оказали значително влияние върху християнската култура.

Исус той израства в така наречения арамейски регион. Вероятно това беше езикът, който говореше. Възможно е да е знаел и гръцки. Вероятно е получил основно образование, характерно за по-бедната част от населението.

Начало на операциите Исус Евангелия се определят от началото на 27/28 г., когато Исус той е на 30 години. Той взе кръщение на ръка Ян Баптист, което се оспорва от някои (фактът на настъпването на такова събитие). След това събитие той започнал да събира хора около себе си и избрал "дванадесетте", от които предимство имали следните Piotr Апостол. Преподаване Исус винаги е била приятна за публиката.

Преподаване Исус се основава на Старият завет. Основната му тема беше Божието царствосе разбира като сфера на Божието владичество. Основните теми на ученията Христос Наред с други неща, те казаха, че най-важната заповед е заповед за любовИма нужда от саможертва, от смирение и от милосърдие към ближния.

Седмица преди Пасха той отива при Йерусалим. където след церемониалното влизане отказал да позволи на поклонниците да го провъзгласят за крал. Той предприема конфронтация в храма с основните религиозни фракции Израел: фарисеите и садукеите.

В деня преди отвличането си той се подготвя с учениците си Тайната вечеряна която предсказва съдбата си и се сбогува с апостолите. Той също така създава тайнство Евхаристията под формата на хляб и вино. След това е предаден от един от учениците си, Юда, Исус е заловен и изправен пред еврейския съд. Той е предаден на Пилат Понтийски, който, без да намери доказателства за вината Му, се поддава на натиска на тълпата и свещениците, които искат смъртта Му. Исус. Издадено е смъртно наказание чрез разпъване на кръст.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]