Според Кодекса на каноничното право: "Заповедта да се присъства на Литургията се изпълнява от този, който участва в нея ... или в самия празничен ден, или вечерта на предходния ден" (ККП, канон, 1248)." Следователно има възможност съботната литургия да бъде призната за задължение за неделна литургия. Освен вечерния час на отслужване на Литургията, най-важното условие е тя да бъде от неделния формуляр.

Счита ли се сватбената литургия за неделна литургия?

Ритуалните меси, като например сватбите, най-често се отслужват от формуляра за младоженци. Освен това те най-често се отслужват по обяд. По тези причини младоженците, както и всички гости на сватбата, са длъжни да присъстват на неделната литургия на следващия ден. Сватбената церемония не ги освобождава от това задължение. В този случай може само да се помоли свещеникът да отслужи Евхаристията от неделния формуляр и да се установи дали това е достатъчно, за да бъдат освободени от католическото задължение.

Маркетинг за религиозно съдържание и др.
Изкуствен интелект