Podľa Kódexu kánonického práva: "Príkaz zúčastniť sa na omši splní ten, kto sa na nej zúčastní... buď v samotný sviatok, alebo večer predchádzajúceho dňa" (KKC, kán. 1248)." Preto je tu možnosť, aby sobotná omša bola uznaná ako povinnosť nedeľnej omše. Okrem večerného času svätej omše, ktorá sa má sláviť, je najdôležitejšou podmienkou, aby bola z nedeľného formulára.

Počíta sa svadobná omša ako nedeľná omša?

Rituálne omše, napríklad svadobné, sa najčastejšie slávia z formulára pre novomanželov. Okrem toho sa najčastejšie slávia na poludnie. Z týchto dôvodov sú nevesta a ženích, ako aj všetci svadobní hostia povinní zúčastniť sa nasledujúci deň na nedeľnej svätej omši. Svadobný obrad ich od tejto povinnosti nezbavuje. V tomto prípade možno len požiadať kňaza, aby slávil eucharistiu z nedeľného formulára, a zistiť, či to stačí na oslobodenie od katolíckej povinnosti.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia