Podle Kodexu kanonického práva: "Příkaz účastnit se mše svaté splní ten, kdo se jí účastní ... buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne" (KKC, kánon 1248)." Existuje tedy možnost, aby sobotní mše svatá byla uznána za nedělní mešní povinnost. Kromě večerního času, kdy se má mše svatá sloužit, je nejdůležitější podmínkou, aby byla z nedělního formuláře.

Počítá se svatební mše jako nedělní mše?

Obřadní mše, například svatební, se nejčastěji slouží z formuláře pro novomanžele. Kromě toho se nejčastěji slaví v poledne. Z těchto důvodů jsou nevěsta a ženich i všichni svatební hosté povinni zúčastnit se následující den nedělní mše svaté. Svatební obřad je této povinnosti nezbavuje. V tomto případě lze pouze požádat kněze o slavení eucharistie z nedělního formuláře a zjistit, zda to stačí ke zproštění katolické povinnosti.

Marketing náboženského obsahu a další
Umělá inteligence