Kmotrou se může stát jakákoli osoba vybraná rodiči dítěte, která je starší 16 let, přijala všechny svátosti a vede řádný život.

Podle katolické církve je úkolem kmotrů doprovázet své duchovní děti po zbytek jejich života, zejména v nejdůležitějších chvílích. To znamená, že pomoc rodiče, kteří se zapojí do fáze dospívání dítě do tajemství víry a v dospělosti zajistit, aby dítě v této víře vytrvalo, vedlo křesťanský život, rozhodovalo se v souladu s Božími přikázáními a plnilo povinnosti spojené s touto svátostí.

Může mít dítě dvě kmotry?

Podle Kodexu kanonického práva je třeba si vybrat. "pouze jeden kmotr nebo kmotra nebo dva kmotři". (kánon 873 Kodexu kanonického práva). To však znamená, že ke křtu může být vybrána kmotra, kmotr nebo oba, tj. matka i otec. Kodex nepředpokládá volbu dvou kmotrů nebo dvou kmotrů a toto ustanovení je třeba dodržovat.