Víra, že každý člověk má duši, je nepostradatelnou součástí křesťanství. V Písmu, ale i v soukromých zjeveních je mnoho míst, která tuto tezi potvrzují. Soul je nehmotná entita stvořená Bohem - duchovní rozměr naší tělesné existence na Zemi.

Jedna z nejlepších pasáží ilustrující existence duše je Matoušovo evangelium:

"Nebojte se tedy těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se raději toho, kdo může v Gehenně zničit tělo i duši."

Kdy však člověk dostává duši?

Přijetí duše člověkem

Starokřesťanští teologové měli na otázku, zda člověk dostává duši, různé názory. Svatý Tomáš se domníval, že mužské plody ji mají od 40. dne po početí a ženské plody od 90. dne.

Podle současného učení církve je člověk osobou již od početí, takže podle tohoto učení má také duši.