Wiara w to, że każdy człowiek posiada duszę jest nieodzownym elementem chrześcijaństwa. Na potwierdzenie tej tezy można znaleźć wiele fragmentów w Piśmie Świętym, ale także i w prywatnych objawieniach. Dusza jest niematerialnym bytem stworzonym przez Boga – wymiar duchowy w naszym cielesnym istnieniu na Ziemi.

Jednym z najlepiej fragmentów obrazujących istnienie duszy jest ten z Ewangelii Mateuszowej:

„Nie bójcie się więc tych, którzy zabijają ciało, ale DUSZY zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, kto może i ciało i duszę zniszczyć w Gehennie”

Ale kiedy człowiek otrzymuje duszę?

Otrzymanie duszy przez człowieka

Starochrześcijańscy teologowie mieli różne zdania na temat otrzymywania przez człowieka duszy. I tak właśnie św. Tomasz uważał, że płody męskie posiadają ją od 40. dnia po zapłodnieniu, a żeńskie – od 90.

Obecna nauka Kościoła mówi o tym, że człowiek już od poczęcia jest osobą, w więc idąc tym tokiem nauczania – posiada również duszę.