Viera, že každý človek má dušu, je neoddeliteľnou súčasťou kresťanstva. V Písme, ale aj v súkromných zjaveniach sa nachádza mnoho miest, ktoré túto tézu potvrdzujú. Duša je nehmotná entita stvorená Bohom - duchovný rozmer našej telesnej existencie na Zemi.

Jedna z najlepších pasáží ilustrujúcich existencia duše je Matúšovo evanjelium:

"Preto sa nebojte tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu. Bojte sa radšej toho, kto môže zničiť telo aj dušu v pekle."

Ale kedy človek dostane dušu?

Prijatie duše človekom

Starokresťanskí teológovia mali na otázku, či človek dostáva dušu, rôzne názory. Tak napríklad svätý Tomáš veril, že mužské plody ju majú od 40. dňa po počatí a ženské plody od 90. dňa.

Súčasné učenie Cirkvi hovorí, že ľudská bytosť je osobou už od počatia, takže podľa tohto učenia má aj dušu.