Škapuliar je viditeľným znakom zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a napodobňovania jej čností. Je vyrobený z obdĺžnikových záplat vlnenej látky a na jednej strane zobrazuje obraz Panny Márie Škapuliarskej a na druhej strane Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša.

 Nosí sa okolo krku tak, že jedna časť je na hrudi a druhá na chrbte. Po obrade, počas ktorého sa škapuliar prijíma, je človek povinný nosiť ho cez deň aj v noci, modliť sa každý deň k Panne Márii a napodobňovať jej cnosti.

Môže sa lopatka odstrániť v noci?

Jednou z povinností tejto pobožnosti je nosiť škapuliar vždy okolo krku. Človek nestráca privilégiá, ak si ho na krátky čas zloží, napríklad pri kúpaní alebo športovaní. Ak človek nenosí škapuliar celý deň, stráca privilégiá daného dňa. Ak ho však človek zanedbá nosiť výrazne dlhší čas, musí ho opäť prijať z rúk kňaza.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia