Každý spáchaný hriech nesie určité následky. Kňaz vo sviatosti pokánia a zmierenia nám môže udeliť rozhrešenie, ale to neodstráni následky hriechov.

Najčastejšie kňaz nariadi kajúcnikovi, aby sa modlil, hoci môže ísť aj o nápravu spôsobenej škody alebo o obetu na vybranú vec. Uložené pokánie musí byť splnené najneskôr do ďalšej spovede.

Je nečinenie pokánia hriechom?

Ak uložené pokánie nie je splnené a zároveň nie je sprevádzané zlou vôľou, spoveď zostáva platná.

Úprimné vyznanie hriechov, túžba skoncovať s hriechom a rozhrešenie kňaza vždy zaručujú platnosť tejto sviatosti. Je však dobré povedať vynikajúce pokánie ešte pred ďalšou spoveďou. V prípade, že ste zabudli, čo bolo jej súčasťou, môžete si vybrať akúkoľvek modlitbu a povedať ju na odpustenie hriechov.

Ak ste však za predchádzajúcu spoveď nijakým spôsobom neurobili pokánie, musíte o tom informovať kňaza pri najbližšej svätej omši. Kňaz rozhodne, či sa pokánie má vykonať alebo nie.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia