Vsak storjeni greh ima določene posledice. Duhovnik nas lahko v zakramentu pokore in sprave odpusti, vendar s tem ne odpravi posledic grehov.

Najpogosteje duhovnik kesancu naroči, naj moli, lahko pa gre tudi za popravo storjene škode ali za daritev za izbrani namen. Odrejeno pokoro je treba izpolniti najpozneje do naslednje spovedi.

Ali je opustitev kesanja greh?

Če naložena pokora ni izpolnjena in je hkrati ne spremlja slaba volja, spoved še vedno ostane veljavna.

Iskrena izpoved grehov, želja po prekinitvi z grehom in duhovnikovo odpuščanje vedno zagotavljajo veljavnost tega zakramenta. Vendar pa je dobro, da izrečete zamujeno pokoro. še pred naslednjo spovedjo. Če ste pozabili, kaj je bil njen del, lahko izberete katero koli molitev in jo izgovorite za odpuščanje grehov.

Če pa za prejšnjo spoved niste storili nobene pokore, morate o tem obvestiti duhovnika pri naslednjem zakramentu. Duhovnik se bo odločil, ali je treba opraviti neizpolnjeno pokoro ali pa ste od nje oproščeni.