Každý spáchaný hřích s sebou nese určité následky. Kněz ve svátosti pokání a smíření nám může dát rozhřešení, ale následky hříchů tím neodstraní.

Nejčastěji kněz nařizuje kajícníkovi, aby se modlil, může však jít i o nápravu způsobené škody nebo o oběť na vybranou věc. Uložené pokání musí být splněno nejpozději do příští zpovědi.

Je nečinění pokání hříchem?

Pokud uložené pokání není splněno a zároveň není doprovázeno zlou vůlí, pak zpověď zůstává platná.

Upřímné vyznání hříchů, touha skoncovat s hříchem a rozhřešení knězem vždy zaručují platnost této svátosti. Je však dobré odříkat zpožděné pokání. přesto před další zpovědí. V případě, že jste zapomněli, co bylo její součástí, můžete si vybrat jakoukoli modlitbu a říci ji na odpuštění hříchů.

Pokud jste však za předchozí zpověď žádným způsobem nečinili pokání, měli byste o tom informovat kněze při příští svátosti. Kněz rozhodne, zda je třeba nevykonané pokání vykonat, nebo zda jste od něj osvobozeni.