Orice păcat comis atrage după sine anumite consecințe. Preotul, în sacramentul penitenței și al reconcilierii, ne poate absolvi, dar acest lucru nu va elimina consecințele păcatelor.

De cele mai multe ori, preotul îi poruncește penitentului să se roage, deși poate fi vorba și de repararea unei pagube făcute sau de a face o ofrandă pentru o cauză aleasă. Penitența impusă trebuie să fie îndeplinită cel târziu până la următoarea spovedanie.

Este eșecul de a se pocăi un păcat?

Atunci când penitența impusă nu este îndeplinită și, în același timp, nu este însoțită de rea voință, atunci mărturisirea rămâne valabilă.

O mărturisire sinceră a păcatelor, dorința de a se rupe de păcat și absolvirea de către preot garantează întotdeauna validitatea acestui sacrament. Cu toate acestea, este bine să se rostească o penitență remarcabilă dar înainte de următoarea confesiune. În cazul în care ați uitat ce a făcut parte din ea, puteți alege orice rugăciune și o puteți rosti pentru iertarea păcatelor.

Cu toate acestea, dacă nu ați făcut penitență în niciun fel pentru o spovedanie anterioară, trebuie să îl informați pe preot la următoarea împărtășanie. Preotul va decide dacă penitența trebuie făcută sau nu.