Škapulíř je viditelným znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a napodobování jejích ctností. Je vyroben z obdélníkových záplat vlněné látky a na jedné straně zobrazuje obraz Panny Marie Škapulířové a na druhé straně Nejsvětějšího Srdce Páně. Pána Ježíše.

 Nosí se kolem krku tak, že jedna část je na hrudi a druhá na zádech. Po obřadu, při němž se škapulíř přijímá, je člověk povinen nosit ho ve dne i v noci, denně se modlit k Panně Marii a napodobovat její ctnosti.

Lze lopatku v noci sundat?

Jednou z povinností této pobožnosti je nosit škapulíř stále na krku. Člověk neztrácí výsady, když si ho na krátkou dobu sundá, například při koupání nebo sportu. Pokud člověk nenosí škapulíř celý den, ztrácí výsady daného dne. Pokud ho však člověk zanedbá a nenosí ho po výrazně delší dobu, musí ho znovu přijmout z rukou kněze.