Szkaplerz jest widocznym znakiem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowania Jej cnót. Zrobiony jest z prostokątnych płatów sukna wełnianego i przedstawia na jednej części wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej Najświętsze Serce Pana Jezusa.

 Nosi się go na szyi, w taki sposób, aby jedna część była na piersiach, a druga na plecach. Po obrzędzie, podczas którego następuje przyjęcie szkaplerza, nakłada się na siebie obowiązek noszenia go za dnia jak i w nocy, codziennej modlitwy do Matki Bożej oraz naśladowania Jej cnót.

Czy szkaplerz można zdejmować na noc?

Jednym z obowiązków nabożeństwa jest noszenie szkaplerza zawsze na szyi. Nie traci przywilejów ten, kto ściągnie go na krótki czas, na przykład podczas kąpieli czy uprawiania sportów. W przypadku, gdy szkaplerza nie nosi się cały dzień, traci się wówczas przywileje danego dnia. Jeśli jednak zaniedba się noszenie go na znacząco długi czas, wtedy należy ponownie przyjąć go z rąk kapłana.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja