Prepričanje, da ima vsak človek dušo, je nepogrešljiv del krščanstva. V Svetem pismu in tudi v zasebnih razodetjih je veliko odlomkov, ki potrjujejo to tezo. Duša je nematerialna entiteta, ki jo je ustvaril Bog - duhovna dimenzija našega telesnega obstoja na Zemlji.

Eden najboljših odlomkov, ki ponazarja obstoj duša je duša Matejevega evangelija:

"Zato se ne bojte tistih, ki ubijajo telo, ne morejo pa ubiti duše. Raje se bojte tistega, ki lahko v Gehenni uniči tako telo kot dušo."

Kdaj pa človek dobi dušo?

Prejem duše s strani človeka

Starokrščanski teologi so imeli različna mnenja o vprašanju, ali človek dobi dušo. Tako je sveti Tomaž menil, da jo moški zarodki dobijo 40. dan po spočetju, ženski zarodki pa 90. dan po spočetju.

Sedanji nauk Cerkve pravi, da je človek že od spočetja dalje oseba, zato ima v skladu s tem naukom tudi dušo.