Krstna mati je oseba, ki jo izberejo otrokovi starši in je stara vsaj 16 let, je prejela vse zakramente in živi versko življenje.

Po prepričanju Katoliške cerkve je naloga botrov spremljati svoje duhovne otroke do konca življenja, zlasti v najpomembnejših trenutkih. To je pomoč starše vključiti v fazo odraščanja. otrok v skrivnost vere, v odrasli dobi pa zagotoviti, da otrok vztraja v tej veri, živi krščansko življenje, se odloča v skladu z Božjimi zapovedmi in izpolnjuje dolžnosti, povezane s tem zakramentom.

Ali ima lahko otrok dve botri?

V skladu s Kodeksom kanonskega prava je treba izbrati "samo en krstni starš ali krstna mati ali dva krstna starša". (kanon 873 Zakonika kanonskega prava). To pa pomeni, da se za krst lahko izbere krstna mati, krstni oče ali oba, tj. mati in oče. Zakonik ne predvideva izbire dveh krstnih mater ali dveh krstnih očetov, zato je treba to določbo upoštevati.