Matka chrzestna jest dowolną osobą, wybieraną przez rodziców dziecka, która ukończyła 16 lat, przyjęła wszystkie sakramenty oraz prowadzi życie religijne.

Według Kościoła Katolickiego zadaniem rodziców chrzestnych jest towarzyszenie swoim duchowym dzieciom przez resztę ich życia, zwłaszcza podczas najważniejszych chwil. Ma to na celu pomoc rodzicom, aby na etacie dorastania włączyć dziecko w tajemnicę wiary, a w dorosłości dbać o to, by dziecko w tej wierze trwało, prowadziło życie chrześcijańskie, podejmowało wybory zgodne z przykazaniami Bożymi oraz wypełniało obowiązki związane z tym sakramentem.

Czy dziecko może mieć dwie matki chrzestne?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego należy wybrać “jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych” (kan. 873 KPK). Oznacza to jednak, że do chrztu można wybrać matkę chrzestną, ojca chrzestnego lub obydwoje czyli matkę i ojca. Kodeks nie przewiduje wybierania dwóch matek chrzestnych czy też dwóch ojców chrzestnych i należy tego przepisu przestrzegać.