Nașa este orice persoană, aleasă de părinții copilului, care are cel puțin 16 ani, a primit toate sacramentele și duce o viață religioasă.

Potrivit Bisericii Catolice, sarcina nașilor este de a-și însoți copiii spirituali pentru tot restul vieții lor, mai ales în momentele cele mai importante. Aceasta înseamnă asistență părinți de inclus în etapa de creștere copil în misterul credinței și, la vârsta adultă, să se asigure că copilul perseverează în această credință, duce o viață creștină, face alegeri în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu și îndeplinește îndatoririle asociate cu acest sacrament.

Poate un copil să aibă două nașe?

Conform Codului de Drept Canonic, trebuie să se aleagă "un singur naș sau o singură nașă, sau doi nași". (Canonul 873 din Codul de Drept Canonic). Cu toate acestea, aceasta înseamnă că pentru botez poate fi aleasă o nașă, un naș sau amândoi, adică o mamă și un tată. Codul nu prevede alegerea a două nașe sau a doi nași, iar această dispoziție trebuie respectată.