Gdzie jest piekło? Czy znajduje się ona w czeluściach podziemi, czy może jest to wielki kocioł, do którego prowadzi ogromna przepaść? Żadna z tych odpowiedzi nie jest oczywiście poprawna. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim nasze poprzednie rozważania dotyczące tego, czym to piekło tak naprawdę jest. Dopiero wtedy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie gdzie jest piekło.

Jak już wspominaliśmy piekło jest uznawane za stan, w którym znajduje się dusza człowieka, który świadomie odwrócił się od Pana Boga i z własnej woli odrzucił jego miłosierdzie. Możemy wtedy mówić o stanie potępionym. Takich ludzi możemy spotkać już w życiu doczesnym. Są to ludzie, którzy odpowiadają na tym świecie za zło, jakie nas otacza. Sprawia to poniekąd, że z piekłem mamy do czynienia już tu, na Ziemi.

Za każdym razem kiedy obcujemy ze złem, możemy poczuć na karku oddech złych istot, a kiedy złe myśli kłębią się w naszej głowie, dusza odczuwa niepokój związany z obecnością tej drugiej strony. Jednak pamiętajmy, że jeżeli w naszym życiu obecny jest Pan Bóg, zupełnie nic nam nie grozi. Wystarczy mu zaufać. W takim razie gdzie jest piekło? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie wprost, ponieważ piekło jest stanem duchowym, nie zaś stanem fizycznym. Piekło nie jest więc miejscem, tak więc określając jego położenie nie możemy kierować się ludzką logiką.

Pamiętajmy, że są to siły przekraczające nasze ludzkie zrozumienie i nie ma prostej wskazówki na to gdzie znajduje się piekło. Znajduje się ono wszędzie tam gdzie widzimy zło, gdzie zachodzi świadomy wybór odrzucenia łaski Pana Boga.