Czy piekło jest wieczne? Odpowiadając na to pytanie, warto wrócić do poprzedniego akapitu, w którym analizujemy istnienie, oraz wygląd piekła. To, że piekło istnieje wiemy już z całą dozą pewności. Jak wygląda stan piekielny i czy piekło jest wieczne? Piekło wabi dusze grzeszników niejednokrotnie w czasie życia doczesnego. Częściej na własnej skórze możemy doświadczyć działania sił piekielnych niźli sił dobra. Jest to oczywiście wyobrażenie całkowicie złudne i wytworzone przez siły zła. Jednak nie sposób pominąć istnienia piekła w tych rozważaniach. Kościół Katolicki poucza swoich wiernych o istnieniu piekła oraz, co ważne w kontekście tego pytania, o jego stanie nieodwołalnym.

Oznacza to, że dusze trafiające do piekła w stanie grzechu śmiertelnego trafiają tam na zawsze. Jest to, jak podkreśla kościół, WIECZNA rozłąka duszy z Panem Bogiem. Potępienia dokonuje się poprzez dobrowolne odwrócenie się człowieka od Boga i po raz kolejny, jest to odwrócenie na wieczność. Co prawda piekło powstało dużo później niż wszystko co Boskie, jednak jest był to wybór nieodwracalny. Jak zostało zapowiedziane, siły zła zostaną wygnane z ziemi dopiero w dniu sądu ostatecznego, jednak dusze potępionych zostaną tam po wsze czasy. Odpowiadając ostatecznie na pytanie: „Czy piekło jest wieczne?” należy z całą stanowczością stwierdzić, że piekło jest stanem dla duszy wiecznym i nieodwracalnym.