Czy piekło istnieje? Czy istnieje piekło po śmieci? Czy jest piekło, a jeżeli tak to czym ono w ogóle jest? Te pytania nurtują ludzi o setek, a nawet tysięcy lat. Nie ma chyba osoby, wierzącej czy też niewierzącej, która nie spędziłaby chociaż chwili na rozmyślaniu o życiu wiecznym, życiu po śmierci i tym czy piekło istnieje naprawdę. O ile nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć sobie na pytanie czym to piekło tak naprawdę jest i jak ono wygląda, to już na temat samego istnienia piekła (czy to samego miejsca, czy stanu naszej duszy po śmierci) wiemy dosyć sporo.

Piekło istnieje naprawdę. Jest to jedno z 3 miejsc, a raczej 3 stanów, w jakim dusza człowieka może się znaleźć po śmierci po sądzie nad jego duszą i po ostatecznym rozliczeniu go z jego grzechów w czasie ludzkiego bytu na ziemi. Z pewnego rodzaju piekłem mamy do czynienia już za naszego życia. Można bowiem nazwać tak każdą sytuację, w której w naszym życiu zło zwycięża nad dobrem i w którym to zło dominuje. Jest ono bardziej namacalne niż samo niebo i o wiele łatwiej nam znaleźć do niego drogę. Tak więc piekło jest pewnego rodzaju pokusą, która wabi nas do siebie już w życiu doczesnym. A więc czy jest tu piekło? Czy piekło jest obecne w naszym życiu?

Nasze doczesne wyobrażenia na temat piekła i tego czy piekło istnieje po śmierci nie muszą być bezsensowne. Wyobrażamy je sobie jako miejsce beznadziejne, przerażające, ciemne i udręczone. Wyobrażamy sobie cierpienia grzeszników, które muszę przechodzić zaraz po śmierci. Wszystko to po to, aby już w życiu doczesnym odczuwać strach przed potępieniem. Musimy usłyszeć strach, lament i narzekania potępionych, aby oddalić się od popełniania grzechów. Na obrazach obserwujemy fizyczne cierpienia nad piekielnym ogniem, ponieważ tylko w taki sposób możemy sobie to zobrazować. Tak więc piekło niejako otacza nas nawet obecnie. Możemy odczuć zagrożenie jakie sprowadza na nas zło. Jest to jednak wyłącznie wyobrażenie metaforyczne.

Co do tego czy piekło istnieje naprawdę nie ma wątpliwości również Matka Teresa z Kalkuty, która podczas swego oddalenia się od Boga, kiedy czuła się przez niego zapomniana i przeżywała ogromne męki jakie sprowadziły na nią siły piekielne, porównywała swoją ówczesną sytuację do piekła właśnie. Stan swojego cierpienia uznawała za stan duszy potępionej.
Nie łatwo więc odpowiedzieć na pytanie czym jest piekło. Może nie łatwo również odpowiedzieć na pytanie jak piekło wygląda. Z całą dozą pewności można natomiast powiedzieć sobie, że piekło istnieje naprawdę i doświadczamy go nie raz już w trakcie życia doczesnego, o czym świadczy wiele przykładów.