Tak więc co to jest piekło? Czy należy je sobie wyobrażać jako wielki kocioł, w którym demony biegają z widłami, a dusze cierpiących są przywiązane do ścian łańcuchami? Czy należy dosłownie odbierać wszystkie artystyczne wizje piekła? Czy malarze, pisarze i artyści rozumieli co to tak naprawdę jest to piekło?
Piekło jest to miejsce, w którym przebywają wszystkie potępione za grzechy doczesne lub winy wobec Boga dusze zmarłych. Piekło jest stanem, w jaki wstępuje dusza, która musi odbyć karę po sądzie ostatecznym.

Co to jest piekło? Piekło jest to coś wykraczającego ponad stan naszego ziemskiego pojmowania. To tak jakby próbować sobie wyobrażać jakiś pozaziemski czwarty czy piąty wymiar. Dlatego wszystkie artystyczne wizje próbują jedynie przedstawić piekło w sposób metaforyczny, używając do tego narzędzi dobrze nam znanych. Dodatkowo odpowiadając na pytanie „Co to jest piekło?” należy zwrócić uwagę, że jest to również miejsce, w którym dusze są na zawsze pozbawione oglądania i jakiegokolwiek kontaktu z Bogiem.

Tak więc piekło jest stanem ostatecznego potępienia, stanem wiecznych cierpień i kary ostatecznej. Jest to stan naszej duszy, ponieważ ciało człowieka pozostaje na ziemi. Natomiast cała jego dusza oraz świadomość przenosi się do miejsca tak naprawdę nikomu z nas nieznanego. Możemy snuć jedynie domysły jak jest po drugiej stronie, a mając dokładny opis tego miejsca i tak wiele z tego nie wywnioskujemy.