Co jest gorsze niż piekło? Jest to dosyć nurtujące pytanie, ponieważ w religii chrześcijańskiej piekło jest ostatecznym stanem potępienia i czy może istnieć coś co jest gorsze niż piekło? Na wielu dziełach sztuki, w wielu przekazach i w ogólnej świadomości, piekło jest obrazowane jako miejsce cierpienia fizycznego, w którym człowiek napotyka ogromne męczarnie, powodowane głównie przez ogień piekielny.

Obrazując piekło w ten sposób mogłoby się wydawać, że przecież istnieją rzeczy gorsze niż piekło. Każdy z nas ma pierwotny strach przed cierpieniem fizycznym i zdecydowanie potrafi wyobrazić sobie jakie cierpienia mogłyby na nas spaść. Jednak patrząc na to od zupełnie innej strony, obrazując piekło jako stan wiecznego potępienie i tak naprawdę cierpienia naszej duszy, które z cierpieniem fizycznym nie mają wiele wspólnego, może być trudno o wyobrażenie sobie większego bólu i gorszego stanu.

To mistyczne miejsce, w którym przebywają dusze zmarłych za popełnione w życiu doczesnym grzechy jest najgorszym miejscem, do którego dusza może trafić. Nie ma więc nic, co mogłoby być gorsze niż piekło. Jest to miejsce ostatecznej kary za grzechy, w którym znajdują się wszystkie dusze cierpiące. Piekło jest stanem przekraczającym nasze ludzkie rozumienie, dlatego też nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić cierpienia jakie ono sprowadza na wszystkie potępione istoty.