Czy skoro Bóg stworzył wszystko co nas otacza, to czy Bóg stworzył także piekło? Czy chciał ukarać ludzi, którzy byli mu nieposłuszni? Nad podobnymi pytaniami zastanawia się wielu Chrześcijan. Powiedziano, że piekło zostało stworzone nie przez Boga, ale przez upadłe anioły, które się od niego odsunęły. Nie można mówić tutaj o bezpośrednim stworzeniu piekła przez Boga.

Ze względu na fakt obdarzenia przez Boga wszystkich (w tym aniołów) wolnej woli, Bóg „odsunął” się na bok w trakcie tworzenia piekła i zgodził się na jego istnienie. I tak samo dzięki wolnej woli to sam człowiek decyduje o tym gdzie uda się po śmierci.

Czy nie należy się przy okazji zastanowić nad piekłem samym w sobie? Bo cóż to jest to piekło? Przede wszystkim na zjawisko piekła nie możemy patrzeć powierzchownie. Nie należy go postrzegać jako fizycznego miejsca, jako pieca, do którego możemy zostać wepchnięci. Piekło i niebo trzeba rozpatrywać jako pewien stan duchowy, jako wybór. Wybierając życie w raju, wybieramy pokój wieczny dla naszej duszy.

Wybieramy stan błogosławieństwa i wiecznego odpoczynku. Decydując się na piekło, skazujemy naszą DUSZĘ na wieczne męczarnie. Skazujemy się na stan wiecznego potępienia. Tak więc w przypadku pytania: czy Bóg stworzył piekło, odpowiedzi również należy doszukiwać się w sferze duchowej.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja