Czy Bóg wybacza wszystkie grzechy? Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, grzech jest jedynym powodem, przez który Bóg może okazać nam swój gniew. Jaka jest ogólna definicja grzechu? Jest on pewnym przekroczeniem granic, zasad, którymi kieruje się religia. Oznacza poniekąd zerwanie przymierza z Bogiem.

W Księdze Rodzaju, grzech został ukazany nie tylko w fizycznym wcieleniu. Adam i Ewa sprzeciwili się głównemu postanowieniu Pana Boga, tym samym sprzeciwiając się Jemu oraz łamiąc przymierze. Wydarzenie to, określane grzechem pierworodnym dotknęło najgłębszych aspektów człowieka. Zmieniło jego położenie względem Boga.

Czy Bóg wybacza wszystkie grzechy? Bóg wybacza bardzo wiele, Bóg może bardzo wiele znieść. Musimy pamiętać o tym, że Bóg poświęcił za nas i za nasze grzechy swojego jedynego syna.

Ciężko wyobrazić sobie grzech, którego nie byłby w stanie przebaczyć. Błędne jest myślenie, że Pan przebacza jedynie tak zwane grzechy „lekkie” takie jak kłamstwo czy zawiść, a grzechy „ciężkie” dyskwalifikują nas w jego oczach. To właśnie w tym celu Bóg zesłał swojego Syna na ziemię. W celu odkupienia wszystkich grzechów całej ludzkości. Każdy kto prawdziwie wierzy w Boga, zaufa mu i powierzy swoje życie, oraz okazuje szczerą skruchę, ma wybaczone wszystkie grzechy wobec Boga.

Nie oznacza to oczywiście, że jesteśmy całkowicie uwolnieni od konsekwencji swoich niegodziwych czynów. Miłosierdzie Boga nie może stanowić przepustki do popełniana grzechów. Należy jednak pamiętać, że Pan zawsze jest przy nas.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja