Причастие на ръка

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Приемането на Светото причастие в ръка е сравнително ново явление, поне в масов мащаб. Въпреки това през годините около този обичай е имало доста спорове. Някои твърдят, че Хостията може да се приема само на езика, без да се осквернява. Други посочват хигиенни причини. И двете групи бяха оценени според реалността на епидемията COVID-19, където Причастяването на ръка е просто по-добра идея - от грижа за здравето на всички около вас.

Прието е да се казва, че достойно приема Светото причастие този, който го приема на езика. Всеки друг вариант е голямо поле за оскверняване, макар че често се пропуска, че изплюването на Домакина също е огромно оскверняване. За съжаление, такива ситуации се случват, например, в деца. В контекста на тези дейности е необходимо да се възпитават и да се наблюдават непокорните младежи, така че всички обреди, свързани с това тайнство, да се извършват с необходимото уважение. Начинът няма значение - приемането на Причастието в ръката е също толкова добро, колкото и на езика.

Йоан Павел II - Причастие на ръка

Преди известно време имаше много съмнения относно мнението на един от най-големите католически авторитети на нашето време, папа Йоан Павел II. Според някои източници през 80-те години на миналия век той е трябвало да произнесе проповед, в която да осъди подобен обичай, но този слух много бързо е бил проверен от бдителни духовници. Папският понтификат на много места ясно потвърждава, че приемането на причастието както на език, така и в ръка е било подкрепено от пълното, лично одобрение на Войтила.

Светото причастие на ръка - как да го поискаме?

Струва си да се отбележи, че във всяка енория има малко по-различна система, свързана с раздаването на причастието. По време на пандемии често се разработва двойно решение, при което всички желаещи могат да получат тялото по традиционния начин (и като че ли на своя отговорност). Христос към устата на определено място. В други позиции, като например в близост до страничните коридори, причастието се дава в ръка. Затова трябва да се ориентирате в местните обичаи.

Друга ситуация е, когато по подразбиране Хостията се подава на езика, докато няма проблем, когато някой се приближи с протегната ръка - тогава свещеникът трябва да я подаде на ръката. За съжаление, това не е все пак постоянна практика, за щастие това се променя под влияние на настоящите решения на епископите и епископата.

Направете лошо ли е причастяването на ръка?

Човекът, който приема Светото Причастие с достойнство, е този, който го прави с пълна вяра, след изповед и не прави движения, които могат да бъдат сметнати за скверни от другите. Както винаги, в тази ситуация от значение са личната скромност, молитвата и разбирането на сериозността на момента. Метод, по какъв начин Домакинът ще бъде предаден от свещеника, тук няма значение. Точно толкова красиво е да се подаде вафлата директно на езика, колкото и да се подаде на ръката - няма по-добри или по-лоши решения. Въпреки това в условията на пандемия определено е по-добре да се избере вторият, по-"иновативен" начин. Всичко това, разбира се, е от загриженост за здравето не само на нас самите, но и на нашите съседи, с които може да имаме контакт.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]