Είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής αίρεση;

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]

Πεντηκοστιανή Εκκλησία είναι δωρεάν εκκλησία Προτεσταντική φύση ευαγγελική του πεντηκοστιανού κινήματος. Όπως κοινότητα Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο προτεσταντικό δόγμα. Έχει περίπου 24 χιλιάδες οπαδούς. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι πραγματικά είναι. Εκκλησία Πεντηκοστιανοί. Πεντηκοστιανοί είναι εκκλησίαΧριστιανοί και όσο κι αν ομολογούν τις βιβλικές αλήθειες που μιλούν για τη χάρη σωτηρίες. Η Βίβλος αναγνωρίζουν ως τη μεγαλύτερη αλήθεια και βλέπουν σε αυτές Ο λόγος του Θεού. Πιστεύουν επίσης στην καθαγιασμένη δράση Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο το όνομα έχει τη γέννησή του στο Βίβλοι. Προέρχεται από Καλά Χριστούγενναοι οποίες περιγράφονται στο Πράξεις των Αποστόλων.

Τι είναι η αίρεση; Η αίρεση είναι μια ορισμένη κοινωνική ομάδα που προέκυψε ως αποτέλεσμα κάποιας διάσπασης που συνέβη σε μια θρησκευτική ομάδα. Επικεντρώνεται γύρω από μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Η αίρεση είναι μια πολιτιστική ομάδα. Σύμφωνα με ορισμένους, αίρεση είναι κάθε θρησκευτική ομάδα που έχει αποσχιστεί από τη μητρική της ομάδα.

Έτσι, αν Πεντηκοστιανή Εκκλησία είναι μια αίρεση; Από την άποψη της θεολογική Ναι, φυσικά. Ωστόσο, πρέπει να γίνει διάκριση ορισμένων όρων. Η ίδια η έννοια της σέκτας, σε ορισμένους κύκλους, μπορεί να έχει μια εντελώς λανθασμένη χροιά. Κάποιοι το συνδέουν με φανατισμό. Ο όρος αίρεση έχει... υποτιμητικές συνδηλώσεις στην καθημερινή γλώσσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει αποδεκτός ο όρος "νέο θρησκευτικό κίνημα".

Επισήμως, η λέξη αίρεση δεν υπάρχει στην επίσημη γλώσσα. Νομοθετικά, οι ομάδες αυτές αναφέρονται απλώς ως θρησκευτικές ενώσεις.

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]