Czy Kościół zielonoświątkowy to sekta?

Kościół zielonoświątkowy jest to wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego. Jako wspólnota stanowi on drugi pod względem wielkości odłam protestancki. Posiada on około 24 tysięcy wyznawców. Wiele osób nie wie czym tak naprawdę jest Kościół Zielonoświątkowy. Zielonoświątkowcykościołem chrześcijańskim i jak najbardziej wyznają biblijne prawdy, które mówią o łasce zbawienia. Biblię uznają za największą prawdę oraz upatrują w nich Słowa Bożego. Wierzą również w uświęcone działanie Ducha Świętego. Już sama nazwa ma swoją genezę w Biblii. Wywodzi się ona od Zielonych Świąt, które są opisywane w Dziejach Apostolskich.

Czym jest sekta? Sekta jest to pewna grupa społeczna, która powstała na skutek pewnego rozłamu jaki nastąpił w grupie wyznaniowej. Skupia się wokół pewnej ideologii. Sekta jest grupą kulturową. Według niektórych, sektą jest każda grupa wyznaniowa, która oddzieliła się od swojej grupy macierzystej.

Tak więc czy Kościół zielonoświątkowy to sekta? W ujęciu teologicznym jak najbardziej tak. Należy jednak rozgraniczyć pewne terminy. Samo pojęcie sekty, w niektórych kręgach może mieć całkowicie zły wydźwięk. Niektórym kojarzy się z fanatyzmem. Pojęcie sekty ma pejoratywne konotacje w języku potocznym. Dlatego też przyjęło się stosowanie określenia „nowy ruch religijny”.

Oficjalnie w języku urzędowym słowo sekta również nie istnieje. Ustawodawczo grupy takie określa się po prostu jako związek wyznaniowy.