Czy Kościół płaci podatki w Polsce? Czy Kościół płaci podatek od darowizny?

Opodatkowanie Kościoła jest to dosyć powszechny temat w debacie publicznej. Z jednej strony logicznym jest, że instytucja Kościelna nie powinna mieć wpływu na państwo, ani państwo nie powinno ingerować w życie wewnętrzne wiernych. Jednak co dzieje się z pieniędzmi jakie wierni przeznaczają na Kościół?

Należy zacząć od tego, że wszystkie związki wyznaniowe, zwolnione są z obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. Nie jest więc dokładnie wiadomo ile pieniędzy wpływa, oraz ile wypływa z instytucji Kościelnych. Gotówka, która jest zbierana w czasie trwania wszelkiego rodzaju mszy czy nabożeństw nie trafia oczywiście do kieszeni księży. Nie jest ona również w żaden sposób zewnętrznie ewidencjonowania. Tak więc logicznym jest, że są to pieniądze, które nie podlegają opodatkowaniu. Przeznaczane są one na utrzymanie budynków kościelnych, koszty własne oraz cele charytatywne. Przychody takie uzależnione są przede wszystkim od wielkości parafii oraz ilości wiernych. Na pieniądze te należy patrzeć jak na pieniądze, które wierni przeznaczają na utrzymanie własnej wspólnoty, są one oddawanie dobrowolnie. Od strony prawnej, należy to traktować jako rodzaj ulgi podatkowej.

Inaczej jest z pieniędzmi, które zarabiają księża za swoją pracę. Są to w rozumieniu prawnym normalne zarobki, podlegają więc zasadom podatkowym. Księża mają do wyboru dwie drogi: rozliczać się na zasadach ogólnych czyli w formie podatku dochodowego albo rozliczać się ryczałtem. Wysokość płaconego ryczałtu uzależniona jest od wielkości parafii czyli od liczebności wiernych znajdujących się pod daną parafią. Inną drogą zarobku niektórych księży jest również praca w szkole, za którą również rozliczają się według powszechnie panujących zasad podatkowych.

Czy Kościół płaci podatek od darowizny?

Wierni mogą również przekazywać na rzecz Kościoła darowizny. Do przekazywania darowizn wierni są zachęcani poprzez ulgi w podatku dochodowym jakimi państwo obdarowuje człowieka, który taką darowiznę chce przekazać. Limit ulgi podatkowej stanowi 6 procent dochodu rocznego podatnika. Jest to tak zwana darowizna na cele kultu religijnego. Istnieje również darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła (czyli wszelkiego rodzaju hospicja, noclegownie, stołówki). W tym wypadku podatnik dostaje możliwość odliczyć od podatku całą przekazywaną kwotę, bez górnego i dolnego limitu. Same Kościoły nie odprowadzają dodatkowego podatku od darowizny.

Trzeba również zaznaczyć fakt ulg i zwolnień podatkowych w przypadku nieruchomości. Te wszystkie, które przez Kościół zostają przeznaczone do celów kultu religijnego są całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia podatków. Zwolnienie obejmuje również miejsca zamieszkania księży i zakonników (na przykład plebanie i klasztory), szkoły i seminaria duchowne, zakony kontemplacyjne, domy formacyjne zakonów, domy dla księży emerytów i dla sióstr znajdujących się na emeryturze czy chociażby siedzib i części mieszkaniowych należących do władz kościelnych.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja