Czy Medjugorie jest uznane przez Kościół? Jakie jest stanowisko Kościoła wobec objawień w Medjugorie? Medjugorie jest to miejscowość znajdująca się w Bośni i Hercegowinie. Od kilkudziesięciu lat miejsce to jest tematem dyskusji wszystkich chrześcijan.

Według relacji sześciu osób, którzy dzisiaj nazywani są widzącymi, w 1981 roku zaczęli oni doznawać objawień. Co istotne objawienia mają mieć miejsce po dziś dzień.

Pierwsze objawienie miało mieć miejsce 24 czerwca 1981 roku. Następnie, aż do 29 czerwca, dzień po dniu, miały miejsce kolejne objawienia. Dzieci, które ich doznały (szóstka widzących) relacjonują je jako spotkania z Panią, która przedstawiła się jako Błogosławiona Dziewica Maryja. Obecnie trójka widzących (Marija, Ivan i Vicka) twierdzi, że objawienia spotykają ich codziennie.

W czasie objawień, Maryja za pośrednictwem widzących ma przekazywać ludziom swoje orędzia, dotyczące wiary w Boga, pogłębiania tejże wiary oraz lepszego zjednoczenia z Chrystusem. W orędziach poruszane są takie tematy jak nawrócenie, modlitwa czy wartości rodziny.

Czy Medjugorie jest uznane przez Kościół?

W roku 2010 papież benedykt XVI powołał specjalną komisję na rzecz zbadania sprawy objawień w Medjugorie. W skład komisji wchodziło kilkanaście osób. Wśród nich były osoby duchowne, teologowie, specjaliście oraz osoby świeckie. Prace komisji potrwały 4 lata.

Oficjalne stanowisko Kościoła w sprawie Medjugorie:

Oficjalne stanowisko Kościoła nadal opiera się na oświadczeniu Konferencji Episkopatu byłej Jugosławii z 1991 roku, w którym to nie zaprzecza się prawdziwości objawień ale również nie potwierdza nadprzyrodzonej mocy owych zjawisk. Kościół zezwala na pielgrzymki do Medjugorie jednak nie uznaje oficjalnie prawdziwości tych zdarzeń.

Czy zatem stwierdzenie, że Kościół nie uznaje Medjugorie jest prawdziwe? Raczej nie. Kościół wyraźnie zaznacza swoje zdystansowane stanowisko wobec objawień jednak nie wyklucza ich prawdziwości. Zezwalając na pielgrzymki do tego miejsca, wskazuje jednocześnie je jako miejsce fantastyczne dla naszej wiary. Z ludzkiej perspektywy niezwykle trudno jest pojąć zjawisko objawień Maryjnych.

Jako zwykli śmiertelnicy nie jesteśmy i może nawet nigdy nie będziemy mogli być w stu procentach pewni co tak naprawdę kryje się za tym wszystkim. Prawdopodobnie żadna niezależna komisja nie będzie w stanie wykluczyć ani potwierdzić tego faktu za pomocą niepodważalnych argumentów. Dlatego też niezwykle ciężko jest w takich sprawach przyjąć jasne stanowisko, które pomoże zrozumieć nam istotę tego zjawiska. Jednocześnie Kościół nie ucieka od odpowiedzialności i podejmuje ciągłe działania w celu wyjaśnienia sprawy.

Medjugorie jest z pewnością sprawą ważną dla całego Kościoła i kolejni Papieże, razem z papieżem Franciszkiem, starają się wyjaśnić i nieco przybliżyć nas do tej tajemnicy. Poza tym zawsze zostaje miejsce do osobistej interpretacji zaistniałych faktów.