Czy Państwo finansuje Kościół? Z czego tak naprawdę Kościół się utrzymuje? Skąd Kościół bierze pieniądze?

Temat finansów w Kościele a dokładniej podatków jakimi objęta jest ta instytucja został poruszony przez nas w jednym z poprzednich akapitów. Ulgi podatkowe jakie państwo polskie stosuje wobec Kościoła są dosyć istotną częścią dzięki, której może się on utrzymywać.

Podstawowym źródłem dochodów Kościoła są oczywiście dobrowolne datki i ofiary od wiernych. W tym wypadku państwo jedynie pomaga Kościołowi, nie nakładając na te ofiary żadnego podatku. Instytucje Kościelne są również właścicielami wielu gruntów, które w różny sposób mogą przynosić mu dochody. W Polsce nie istnieje jednak żadna regulacja, mówiąca o stosunku finansowym Państwa do Kościoła. Państwowe dotacje w kierunku Kościoła oczywiście istnieją. Najbardziej znaczące są tak zwane środki Funduszu Kościelnego.

Wartość tego Funduszu ustalana jest rok rocznie przez rząd i waha się w granicach 90 milionów polskich złotych. Pieniądze z Funduszu przeznaczane mogą być na cele charytatywne, działalność opiekuńczą i wychowawczą, działalność edukacyjną czy chociażby utrzymanie i remonty budynków sakralnych. W ostatnich latach duża część tych środków przekazywana jest na rzecz pokrycia składek zdrowotnych, składek emerytalnych i rentownych oraz składki wypadkowe duchownych.

Pieniądze publiczne przeznaczane są również na pensje dla duchownych pracowników między innymi oświaty. Księża nauczyciele dostają standardowe, państwowe pensje nauczycielskie. Pensje wypłacane są również kapelanom w policji oraz wojsku polskim.