Maryja jest jedną z najważniejszych postaci całego Kościoła Katolickiego. Jest postacią wymienianą w każdej niemal modlitwie eucharystycznej. Ale dlaczego Kościół czci Maryję? Dlaczego zajmuje ona tak wysokie miejsce w hierarchii Kościelnej?

Odpowiedź na powyższe pytania powinna być oczywista i wręcz sama nam się nasuwa. Maryja jest wyjątkową kobietą. Jest Matką Bożą. To Ona została wybrana przez samego Pana na tą, która wyda na świat Jego Syna w wyniku niepokalanego poczęcia. To samo w sobie stanowi o jej niepowtarzalności oraz wyjątkowości. Mówi nam o jej niezwykłych relacjach z Panem Bogiem. W tym momencie może nasunąć nam się pytanie: dlaczego Ona? Dlaczego to akurat Maryja została wybrana?

Kult Maryjny

Przyczyn należy doszukiwać się w sercu Maryi oraz w jej oddaniu wobec Pana Boga. To jej życie wewnętrzne oraz całkowite zawierzenie Panu doprowadziły do jej obcowania z Duchem Świętym. Z perspektywy zwykłego człowieka niezwykle trudno jest sobie to dzisiaj wyobrazić. Patrząc na życie Maryi nie dostrzeżemy tam niezwykle ascetycznych czy charytatywnych postaw.

Aby dostrzec jej trud wiary oraz oddanie trzeba by się przyjrzeć znacznie głębiej. Kościół postrzega Maryję jako idealne spełnienie człowieczeństwa. Jest Ona oblubienicą Chrystusową. Według Jana Pawła II Maryja jest pierwszą, wśród osób pokornych i ubogich, która ufnością oczekuje Zbawienia i dostępuje Go. Nic więc dziwnego, że w wielu miejscach Kościół czci Maryję i uznaje za symbol kultu.