Na spletni strani Država finance Cerkev? Od česa Cerkev se drži? Od kod Cerkev . denar?

Tema o financah v Cerkev in natančneje o davkih, ki jih mora plačevati ta institucija, smo že omenili v enem od prejšnjih odstavkov. Davčne olajšave, ki jih uporablja poljska država Cerkev so zelo pomemben del tega, kar ga ohranja pri življenju.

Glavni vir prihodkov Cerkev so seveda prostovoljne donacije in darovi vernikov. V tem primeru država samo pomaga . Cerkvibrez uvedbe davka na te ponudbe. Cerkvene ustanove imajo v lasti tudi veliko zemljišč, ki jim lahko na različne načine prinašajo prihodke. W Poljska Vendar pa ni nobene uredbe o finančnem odnosu države do Cerkev. Državne subvencije za Cerkev seveda obstajajo. Najpomembnejši so tako imenovani ukrepi Cerkveni sklad.

Vrednost tega sklada vsako leto določi vlada Vrednost znaša 90 milijonov poljskih zlotov. Denar iz sklada se lahko uporabi za dobrodelne namene, skrbstvene in izobraževalne dejavnosti ali celo za vzdrževanje in popravilo verskih objektov. V zadnjih letih se velik del teh sredstev prenaša za kritje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter prispevkov za nezgode. duhovniki.

Javna sredstva se uporabljajo tudi za plače duhovniki delavcev v izobraževanju, med drugim. Duhovniki Učitelji prejemajo standardne državne plače za poučevanje. Plače prejemajo tudi kaplani v policiji in poljski vojski.

Trženje za verske vsebine in še več
Umetna inteligenca