Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται;

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]

Ο άνθρωπος είναι ένα ον που αποτελείται από λογική και ελεύθερη βούληση. Το νόημα της ζωής μας είναι νόηση την αλήθεια και την ύψιστη κτήμα ακολουθώντας το μονοπάτι της θρησκείας. Αναζητώντας σε όλα αυτά Θεός θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά δύσκολη επειδή ο κ. Θεός ως το ύψιστο αγαθό, και η ύψιστη αλήθεια μας ξεπερνά σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Η αναζήτησή μας Θεός θα μπορούσε, επομένως, να παρεμποδιστεί κάπως από το γεγονός της ανθρωπίνως ακατανόητης μυαλό το μέγεθος του Ο κ.. Γιατί Θεός μας αποκαλύπτεται; Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποκαλύψεις Θεός είναι για εμάς μια υπόδειξη. Αποτελούν ένδειξη για το πού και τι πρέπει να αναζητήσετε. Ο κ. Θεός μας βοήθησε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο με το αποκαλύψεις αλλά και από τις διδασκαλίες σας ή τις διδασκαλίες των Γιος. Ο κ. Θεός προσεγγίζει με χαρά εκείνους που τον αναζητούν συνεχώς. Πίστη στο γεγονός ότι ο Κύριος του Beat αποκαλύπτει τον εαυτό του βρίσκεται στην καρδιά του χριστιανισμού.

Ο κ. Θεός δεν χρειάζεται τον κόσμο, δεν χρειάζεται να εξαρτάται από αυτόν, γιατί είναι η αγάπη και το ίδιο το σύμπαν. Ωστόσο, Θεός ήθελε να τα μοιραστεί όλα μαζί μας.

Γιατί και πώς Θεός μας αποκαλύπτεται; Αποκάλυψη δεν χρειάζεται να σημαίνει μια απτή μορφή Ο κ.. Μας αποκαλύπτεται καθημερινά με τη μορφή της αγάπης και της ομορφιάς που μας περιβάλλει. Όπως το έθεσε ο Άγιος Παύλος. Θωμάς Ακινάτης...το καλό ξεχειλίζει από τη φύση. Θεός θέλει ο άνθρωπος να μοιράζεται μαζί του τη ζωή, την αλήθεια και την καλοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Θεός μας αποκαλύπτεται.

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]