Człowiek jest istotą, która składa się z rozumu i wolnej woli. Sensem naszego życia jest poznanie prawdy oraz najwyższego dobra podążając ścieżką religii. Poszukiwanie w tym wszystkim Boga mogłoby być niezwykle trudne, ponieważ Pan Bóg jako najwyższe dobro, oraz najwyższa prawda przewyższa nas w każdym aspekcie naszego życia.

Nasze poszukiwania Boga mogłyby być więc nieco utrudnione, ze względu na fakt niepojętej przez ludzki umysł wielkości naszego Pana. Dlaczego Bóg nam się objawia? Możemy wnioskować, że objawienia Boga stanowią dla nas pewną podpowiedź. Są one wskazówką, gdzie i czego należy szukać. Pan Bóg pomaga nam od samego początku, nie tylko przez poruszane tutaj objawienia ale również przez nauki swoje czy nauki swojego Syna. Pan Bóg z radością wychodzi naprzeciw tym, którzy nieustannie go poszukują. Wiara w to, że Pan Bój objawia samego siebie, leży u podstaw chrześcijaństwa.

Pan Bóg nie potrzebuje świata, nie potrzebuje być od niego zależnym, gdyż on jest miłością i wszechświatem samym w sobie. Jednak Bóg zapragnął się tym wszystkim z nami podzielić.

Dlaczego i jak Bóg nam się objawia? Objawienie nie musi oznaczać namacalnej postaci Pana. Objawia nam się codziennie w postaci miłości oraz piękna jakie nas otacza.  Jak ujął to św. Tomasz z Akwinu, dobro rozlewa się z natury. Bóg pragnie aby człowiek dzielił z nim życie, prawdę i dobro. Dlatego właśnie Bóg nam się objawia.