Dlaczego Bóg w ogrodzie Eden umieścił drzewo poznania dobra i zła?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak już wiemy, Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Zaplanował każde działanie. Jest architektem naszego życia. Nic więc dziwnego, że w każdym napotkanym elemencie możemy dopatrywać się Boskiej ręki. Prawdziwe jest również stwierdzenie, że Bóg obdarzył wolną wolą każdego z nas, poczynając od pierwszych ludzi, Adama i Ewy.

Szukając odpowiedzi na pytanie: dlaczego Bóg umieścił w raju drzewo poznania dobra i zła, należy wziąć pod uwagę aspekty wymienione powyżej, czyli stworzenie przez Boga wszystkiego co nas otacza, oraz obdarzenie nas wolną wolą.

Sadząc w ogrodzie Eden drzewo dobra i zła Bóg daje Adamowi i Ewie pewien wybór. Mogą oni zostać Jemu posłuszni i zaufać jego słowom, albo też się zbuntować. Dał on przyzwolenie na spożywanie owoców ze wszystkich drzew dostępnych w ogrodzie, z wyjątkiem tego jednego, pod groźbą niechybnej śmierci. Wybór Adama i Ewy jest już tematem na zupełnie oddzielny artykuł.

Jednak sam fakty zaistnienia takiego wyboru, świadczy o dobroci i wyrozumiałości naszego Pana. Świadczy to również o faktycznym istnieniu wolnej woli. Gdyby nie to, byliby oni pozbawieni jakiegokolwiek wyboru i zachowywali się poniekąd jak zaprogramowani. Dlaczego więc Pan Bóg sadzi drzewo dobra i zła. Można interpretować ten fakty jako kolejny element układanki Boskiego planu, prowadzący do powstania i zrozumienia przez człowieka samego faktu istnienie czegoś takiego jak wolna wola.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]