Защо Бог е създал първо човека?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Защо Бог първият създаден човек? В картинното описание на сътворението на света от Бог Казано е, че Господ е изваял човека по свой образ и подобие от глина. Първият човек, когото е създал Бог беше Адам. Едва тогава от част от тялото му, която е ребро АдамБог е създал жената.

Отегчен от самотата му, Бог решава да създаде човека по свой образ и подобие. Това обаче не означава, че Бог трябва да се разглежда като човек. Бог е създал Адамзащото е имал това виждане за човешката раса. Едва след известно време, след като му вдъхнал живот, той осъзнал, че творението му не е завършено и нещо му липсва. Затова той решава да създаде жена, която да е своеобразно допълнение към мъжа. Поради тази причина той я създава от част от човека. Жената завърши това дело на сътворението. Човекът се изненадал, но същевременно бил много доволен, че Господ е създал за него същество, което да му бъде спътник. Затова е невъзможно да се даде ясен отговор на въпроса защо Бог е създал първо мъжа, а след това жената.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]