Защо Бог е създал човека за първи път? В живото описание на сътворението на света от Бог Казано е, че Господ е изваял човека по свой образ и подобие от глина. Първият човек, когото е създал Бог беше Адам. Едва тогава от частта на тялото му, която беше ребро. Адам, Бог е създал жена.

Бог Отегчен от самотата си, той решава да създаде човешко същество по свой образ и подобие. Това обаче не означава, че Бог трябва да се разглежда като човек. Бог е създал Адамзащото е имал това виждане за човешката раса. Едва след известно време, след като му вдъхнал живот, той осъзнал, че творението му не е завършено и нещо му липсва. Затова той решава да създаде жена, която да е своеобразно допълнение към мъжа. Поради тази причина той я създава от част от човека. Жената завърши това дело на сътворението. Човекът се изненадал, но същевременно бил много доволен, че Господ е създал за него същество, което да му бъде спътник. Затова е невъзможно да се даде ясен отговор на въпроса защо Бог е създал първо мъжа, а след това жената.