Шапката е видим знак за посвещаване на Непорочното сърце на Мария и подражание на нейните добродетели. Той е изработен от правоъгълни кръпки от вълнен плат и показва от едната си страна образа на Дева Мария от скапулара, а от другата - на Пресветото сърце на на Господ Исус.

 Носи се около врата, така че едната част да е на гърдите, а другата - на гърба. След ритуала, по време на който се получава скапуларът, човек е длъжен да го носи както през деня, така и през нощта, да се моли на Дева Мария всеки ден и да подражава на нейните добродетели.

Може ли лопатката да се сваля през нощта?

Едно от задълженията на богослужението е да се носи лопатката винаги на врата. Човек не губи привилегиите си, ако го свали за кратко, например когато се къпе или спортува. Ако човек не носи скапулара през целия ден, той губи привилегиите за деня. Ако обаче човек пренебрегне носенето му за значително дълъг период от време, тогава той трябва да бъде получен отново от ръцете на свещеника.