Как да се изповядам за докосването?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Как да направя признание за докосване? Шеста Заповед Бог ни наставлява да не прелюбодействаме. Това е пряко свързано с живота в целомъдрие, чието запазване е необходимо за спасението на душата. Оказва се обаче, че да се определи дали дадено поведение попада в обхвата на греха на прелюбодейството не е толкова просто, колкото ни се струва.

Има много поведения, свързани със сексуалността, които не се смятат за грехове. Например съпрузите, които имат сексуален контакт с цел създаване на потомство, не извършват грях. Напротив. Те следват указанията на Бога, който е наредил на хората "да се плодят и размножават, за да населят Земята и да я подчинят на себе си".

Грехота ли е да докосваме интимни места? Трябва ли да се направи признание? По принцип няма нищо лошо в докосването на интимни места, например по време на къпане, за да се погрижите за хигиената им. Така че няма особена причина да го изповядваме. Грехът е мастурбацията и използването на тялото за удоволствие. Това поведение се смята за грях на нечистотата.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]