Jak spowiadać się z dotykania?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak spowiadać się z dotykania? Szóste Przykazanie Boże poucza nas, abyśmy nie cudzołożyli. Jest to bezpośrednio związane z życiem w czystości, której zachowanie jest niezbędne dla zbawienia duszy. Okazuje się jednak, że wskazanie czy dane zachowanie podchodzi pod grzech cudzołóstwa, nie jest tak proste, jakby mogło się nam wydawać.

Istnieje wiele zachowań związanych z seksualnością, które nie są zaliczane do grzechów. Przykładowo małżonkowie odbywający stosunek seksualny w celu prokreacji nie popełniają grzechu. Wręcz przeciwnie. Idą za wskazówkami Boga, który pouczył ludzi, by „byli płodni i rozmnażali się, aby zaludnić Ziemię i uczynić ją sobie poddaną”.

Czy dotykanie miejsc intymnych jest grzechem? Czy należy się z tego spowiadać? Zasadniczo nie ma nic złego w dotykaniu miejsc intymnych np. w trakcie kąpieli; w celu zadbania o ich higienę. Nie ma więc szczególnych powodów, dla których mielibyśmy się z tego spowiadać. Grzechem jest zaś masturbacja oraz korzystanie z ciała dla uzyskania przyjemności. Te zachowania są uznawane za grzech nieczystości.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]