Ako sa priznať k dotyku?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Ako sa priznať k dotyku? Šiesta stránka Prikázanie Boh nás poučuje, aby sme nescudzoložili. To priamo súvisí so životom v čistote, ktorej zachovávanie je nevyhnutné pre spásu duše. Ukazuje sa však, že určiť, či dané správanie spadá pod hriech cudzoložstva, nie je také jednoduché, ako by sme si mohli myslieť.

Existuje mnoho správaní súvisiacich so sexualitou, ktoré sa nepovažujú za hriechy. Napríklad manželia, ktorí majú pohlavný styk za účelom plodenia, sa nedopúšťajú hriechu. Naopak. Riadia sa pokynmi Boha, ktorý ľuďom prikázal, aby sa "plodili a množili, aby zaľudnili zem a podriadili si ju".

Je hriechom dotýkať sa intímnych miest? Je potrebné sa priznať? V zásade nie je nič zlé na tom, ak sa dotýkate intímnych miest, napr. pri kúpaní, aby ste sa postarali o ich hygienu. Neexistuje teda žiadny osobitný dôvod, prečo by sme ho mali vyznávať. Hriechom je masturbácia a používanie tela pre potešenie. Toto správanie sa považuje za hriech nečistoty.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]