Ako vstúpiť do rehoľného rádu?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Ako vstúpiť do rehoľného rádu? V prvom rade musíte splniť niekoľko požiadaviek - formálnych aj neformálnych. Po technickej stránke je najdôležitejšie kontaktovať nadriadeného objednávky. Počas rozhovoru musíme, samozrejme, vyjadriť svoju túžbu vstúpiť do rádu a zdôvodniť svoje rozhodnutie - čo nás viedlo k tomuto kroku.

Predtým, ako sa orgány rádu rozhodnú prijať nás do svojich radov, prejdeme fázou overovania. Budeme skúmaní najmä z hľadiska viery. Ako sme nábožní; sme pripravení zveriť zvyšok svojho života do služby Bohu? Okrem toho sa budú analyzovať motívy nášho konania. Prečo chceme vstúpiť do rehoľného rádu? Nachádzame sa v ťažkej životnej situácii? Nekonáme pod vplyvom emócií?

Pred vstupom do rehoľného rádu je dobré absolvovať psychologické testy. Niektorí mnísi žijú v ústraní, bez kontaktu s ľuďmi. Celý svoj život zasvätili modlitbe, hľadaniu Boha a pravdám viery. Ide o mimoriadne náročnú misiu, ktorá je zároveň veľkou psychickou záťažou. Nie každý to zvládne. Rozhodnutie vstúpiť do rehoľného rádu zahŕňa aj odmietnutie pohodlia a vzdanie sa myšlienky založiť si rodinu. Musíte vážne zvážiť svoje povolanie a rozhodnúť sa, či ste pripravení prijať tento životný štýl.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]