Съдържание на молитвата за потапяне в кръв Христос

Представяне на скъпоценната кръв на Христос

Вечният Отец,
чрез Непорочното сърце на Мария
Предлагам ти най-скъпото си Кръв Исус Христос
- за да изкупи греховете на целия свят,
- за умиращите и за мъртвите в чистилището
- и за подновяването Църква в Светия Дух.
Амин.
Blessed Кръв Исус - завинаги благословен!

Литания на Христовата кръв

Kyrie, eleison. - Christ, eleison. Kyrie, eleison.
Христос, чуй ни. - Христос, чуй ни.
Отец от небето, Бог-Смили се над нас.
Син на Изкупителя на света, Бог-Смили се над нас.
Светият Дух, Бог-Смили се над нас.
Светата Троица, Единната Бог-Смили се над нас.
Кръв ХристосЕдинородният Син на вечния Отец, избави ни.
Кръв Христосвъплътеното Слово на Бога,
Кръв Христосна новия и вечен завет,
Кръв ХристосСветият Дух, докато умира в Гетсиманската градина, се спуска на земята,
Кръв Христос...изригва при бичуването,
Кръв Христос...изтичаща изпод трънен венец,
Кръв Христоспролята на кръста,
Кръв Христосплащането на нашето спасение,
Кръв Христосбез която няма прошка,
Кръв Христоскойто в Евхаристията къпе и пречиства душите,
Кръв Христосизвор на милост,
Кръв Христоскойто побеждава злите духове,
Кръв Христос...доблестта на мъчениците,
Кръв Христосвластта на изповедниците,
Кръв Христос, раждайки девойки,
Кръв Христос, убежището на застрашените,
Кръв Христос, хладнокръвно работейки,
Кръв Христосутеха на плача,
Кръв Христос...надеждата на покаялите се,
Кръв Христос...утехата за умиращите,
Кръв Христоси мира и сладостта на сърцата ни,
Кръв Христосзалог за вечен живот,
Кръв Христос...освобождаването на душите от бездната на чистилището,
Кръв Христос...всички слава и чест най-достойни,
Божият Агнец, който поема греховете на света, - прости ни, Господи.
Божият Агнец, Който отнема греховете на света, - чуй ни, Господи.
Божият Агнец, Който поемаш греховете на света, - смили се над нас.
P. Ти ни изкупи, Господи, с кръвта Си.
W. И ти ни направи царство на нашия Бог.
Нека се молим. Всемогъщият Вечен БогКойто си направил Своя Единороден Син Изкупител на света и чрез Неговата кръв си умилостивил Себе Си, дай ни, молим Те, да почетем достойно възнаграждението за нашето спасение и чрез него да бъдем защитени от временното зло на земята, за да се радваме на вечно щастие на небето. Чрез същия Христос, Г-н. нашите. Амин.

Корона на победата

Часословът се чете като редовна част от броеницата. В началото:
Отче наш. Аве Мария. Вярвам в Бог.
На големи мъниста:
P. И те победиха благодарение на Кръвта Агнешко - У. И чрез словото на неговото свидетелство. (Ap 12, 11)
На малки мъниста:
P. Кръв Христос...побеждавайки злите духове, У. Избави ни!

Чародейка от благодати

на святата, скъпоценна Кръв Изкупувания
за защита от нещастия,
за обновяването на света
и за душите, страдащи в чистилището

В началото:
1x: Вярвам в Бог...Отче наш...
3x: Аве Мери... (o вяра, надежда и любов)

Основна част (5 десети):
10x: Бъди поздравен, Свети,
скъпоценна кръв Изкупувания,
подкрепи ни, обнови тази земя
и освободи душите в чистилището!

1x: Хвалене и поклонение
Светата Троица!
(след петата тайна 3x)

Новена

Господи Исусе Христе, когато се връщаше при Отца четиридесет дни след възкресението Си, Ти каза на събралите се ученици да чакат изпращането на Светият дух. В продължение на девет дни те упорито се молят, за да получат дар, който надхвърля всички дарове, и да станат истински апостоли. Вярвайки, че и днес ще ни дадеш своите дарове и благословии,,,моля":
Просветлете нашия разум и пречистете сърцеза да знаем как да се молим добре. Подобно на апостолите, дай ни благодатта да останем в молитва с тях. Мери. В края на краищата тя е Слугинята на Господа и "Всемогъщата молителка".
Господи, Ти си казал: "Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори". Окуражени от Твоето слово, ние идваме при Теб днес, за да Ти представим уверено своите молби.
(минута мълчание)
Господи, ние вярваме в Твоята любов и милост, които Ти ни показа чрез най-скъпия си Кръв. Ти винаги си бил търпелив към бедните и болните, към презрените и грешниците. Как избърса сълзите на вдовицата от Наин, как послуша молбата на стотника и възнагради доверието му. МартиДай ни и радостта да ни помагаш.
Но ако желанията ни не са в съответствие с Твоята воля, укрепи нашите вяра. С Теб искаме да кажем: "Отче, не моята, а Твоята воля да бъде." Вдъхни ни увереност, че Твоите планове за нас са най-добрите, макар и не винаги да ги разбираме.
Благодарим ви сега за всичко, което за нас ти си приготвил, защото ти си Любов и всичко, което ни даваш или позволяваш, ни служи за нашето освещение. Амин.