Молитва за освобождение от злия дух

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

В живота на християнина има различни моменти - и добри, и лоши. Множеството изкушения, които ни заобикалят, понякога могат дори да ни затрупат с настъплението си. В такива моменти си струва да се прибегне до т.нар. частни екзорсизми, които са форма на молитва, която може да се чете от всеки вярващ. Все пак не бива да забравяме, че тяхното присъствие трябва да включва и подкрепа и съвет от страна на духовника. Молитвата за освобождаване от зли мисли е същевременно много мощно духовно средство, което трябва да се използва внимателно и обмислено.

Духовно мъчение

В началото е добре да си дадем сметка, че злото много често наднича в ежедневието ни. Тя може да го направи по различни начини - от гореспоменатите изкушения до различни видове тревоги. Такива духовни терзания може да преживее всеки - както невярващ, така и много благочестив католик. В този случай няма равни и по-равни, всеки човек трябва да е готов за това, че злото ще се възползва от момента и ще се опита да проникне в даден живот, за да посее брожение в него и да го поведе по грешен път.

За католиците най-важното оръжие в този момент е пълното доверие в Божиите действия, все пак Да изпълняваме по-ревностно разпоредбите на заповедите, включително тези за любовта. Друго решение е молитвата за избавление от злото. Човекът, който прибегне до тази нужда, със сигурност ще има много силно духовно преживяване.

Как изглежда молитва за освобождаване от злия дух?

За този вид екзорсизъм няма единна формула. Преди всичко трябва да се знае, че свещеник с подходящи умения и сили трябва да реши как да изгони дух от човек. Това обаче е екстремна ситуация, свързана с притежание, и се случва сравнително рядко.

Определено по-често има обикновени, житейски проблеми, които могат да бъдат "лекувани" с молитва като тази в заглавието. Като пример може да се даде общата му версия:

О, Исусе, Спасителю, Господи mój и Бог mój, któри жертвата на кръста ни изкупи и победи Сатана, моля Те да ме освободиш от всяко дяволско присъствие и от всяко сатанинско влияние. Моля за това в Твоето име. Моля Те за това чрез Твоите рани. Моля за това чрез Твоята кръв. Моля за това чрез Твоята кръв.ój кръст. Моля за това чрез застъпничеството на Мария. Твоята непорочна и скръбна Майка. Кръвта и водата, коитоóтекат от Твоята страна, нека текат върху мен, за да ме пречистят, освободят и излекуват. Амин.

И в друга формулировка:

Всемогъщ Бог, Аз призовавам Твоето присъствие, че само Твоятаój Духът ме напътстваше и ме пазеше от всички изкушения, които злият дух стоварваше върху мен. Бъди с мен, когато се изкушавам да съгреша или да изоставя пътя на правдата. Не ме оставяй сама! Господи, Ти знаеш, че не мога да направя нищо без Теб. Защото в Теб живея, движа се и съм. Без теб аз падам в грях и загивам. Укрепи ме с тихото си присъствие. Освободи ме от всички лоши желания и мисли, които винаги съм имал.óИзкушавал съм се да съгрешавам и да предизвиквам изкушения. Дай ми сила да преодолявам трудностите, за да вярвам, че Твоята благодат е достатъчна за мен. Отхвърлете работата на злия дух и не му позволявайте да дойде при мен.óтой го направи. Не подавайте исковеóИскам той да бъде мой спътник. Не искам да имам нищо общо с негоó...на единия. Запази сърцето ми чисто и го изпълни с Твоята милост. Укрепи ме със смелост и твърдост, за да мога смело да се противопоставям на злото и неговите последствия. Силен във вярата, аз се противопоставям на това, коетоóри е бащата на лъжите. Отказвам да призная мислите и шепота му.ów. Само на Теб, Господи, се уповавам. Дано не бъда посрамен завинаги! Амин. В същото време, когато се използва този вид екзорсизъм, трябва да се помни, че най-голямата му сила се крие във вярата на човека, който произнася тези думи. Ако тази съставка не е силно застъпена, е трудно да се говори за опит да се предадат нещата в Божиите ръце - исканията ще бъдат изразени непълно. Само молитвата за освобождаване от зли мисли, отправена с надежда, доверие и вяра, ще може да донесе успокоение и мир.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]