Modlitba za oslobodenie od zlého ducha

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

V živote kresťana sú rôzne momenty - dobré aj zlé. Množstvo pokušení, ktoré nás obklopujú, nás niekedy môže svojím náporom až zahltiť. V takýchto chvíľach je vhodné uchýliť sa k tzv. súkromným exorcizmom, ktoré sú formou modlitby, ktorú môže prednášať každý veriaci. Napriek tomu treba pamätať na to, že ich prítomnosť by mala zahŕňať aj podporu a rady zo strany duchovného. Modlitba za oslobodenie od zlých myšlienok je zároveň veľmi mocným duchovným nástrojom, ktorý treba používať opatrne a premyslene.

Duchovné muky

Na začiatku si treba uvedomiť, že zlo veľmi často nahliada do nášho každodenného života. Môže to robiť rôznymi spôsobmi - od vyššie uvedených pokušení až po rôzne druhy úzkosti. Takéto duchovné muky môže zažiť každý, aj neveriaci, aj veľmi zbožný katolík. V tomto prípade neexistuje rovný s rovnejším, každý človek musí byť pripravený na to, že zlo využije svoju chvíľu a pokúsi sa preniknúť do daného života, aby v ňom zasialo kvas a zaviedlo ho na zlú cestu.

Pre katolíka je v tejto chvíli najdôležitejšou zbraňou plná dôvera v Božie konanie, ešte Horlivejšie plniť ustanovenia prikázaní vrátane tých, ktoré sa týkajú lásky. Ďalším riešením je modlitba za oslobodenie od zla. Človek, ktorý sa uchýli k tejto potrebe, určite zažije veľmi silný duchovný zážitok.

Ako to vyzerá modlitba za oslobodenie od zlého ducha?

Pre tento typ exorcizmu neexistuje jednotný vzorec. V prvom rade si treba uvedomiť, že o tom, ako vyhnať ducha z človeka, musí rozhodnúť kňaz s príslušnými schopnosťami a právomocami. Ide však o extrémnu situáciu, ktorá súvisí s vlastníctvom, a stáva sa pomerne zriedkavo.

Rozhodne častejšie sa vyskytujú bežné životné problémy, ktoré sa dajú "liečiť" takouto modlitbou, ako je tá titulná. Ako príklad je vhodné uviesť jeho všeobecnú verziu:

Ó, Ježiš Spasiteľ, Pán mój a Boh mój, który obeť kríža nás vykúpila a premohla satana, prosím ťa, aby si ma oslobodil od každej diabolskej prítomnosti a od všetkého satanovho vplyvu. Prosím ťa o to v tvojom mene. Prosím Ťa o to skrze Tvoje rany. Prosím ťa o to skrze tvoju krv. Prosím ťa o to skrze tvoju krv.ój kríž. Prosím o to na príhovor Panny Márie. Tvoja Nepoškvrnená a Bolestná Matka. Krv a voda, ktoréóprúdia z tvojej strany, nech prúdia na mňa, aby ma očistili, oslobodili a uzdravili. Amen.

A v inom znení:

Všemohúci Bože, dovolávam sa Tvojej prítomnosti, aby len Tvojaój Duch ma viedol a chránil pred všetkými pokušeniami, ktoré na mňa vrhal zlý duch. Buď so mnou, keď budem v pokušení zhrešiť alebo opustiť cestu spravodlivosti. Nenechávajte ma na pokoji! Pane, ty vieš, že bez teba nemôžem nič urobiť. Lebo v tebe žijem, hýbem sa a som. Bez teba upadnem do hriechu a zahyniem. Posilňuj ma svojou tichou prítomnosťou. Osloboď ma od všetkých zlých túžob a myšlienok, ktoré som vždy mal.óBol som pokúšaný hrešiť a provokovať pokušenie. Daj mi silu prekonávať ťažkosti, aby som veril, že mi stačí tvoja milosť. Odmietnite dielo zlého ducha a nedovoľte mu, aby ku mne prišiel.óurobil. NežalujteóChcem, aby bol mojím spoločníkom. Nechcem s ním mať nič spoločnéó...jedného. Zachovaj moje srdce čisté a naplň ho svojou milosťou. Posilňuj ma odvahou a pevnosťou, aby som odvážne odolával zlu a jeho následkom. Silný vo viere, som proti tomu, čoóry je otcom lží. Odmietam uznať jeho myšlienky a šepotyów. Len v teba, Pane, dôverujem. Kiež by som nebol navždy zahanbený! Amen. Pri používaní tohto druhu exorcizmu si treba zároveň uvedomiť, že jeho najväčšia sila spočíva vo viere osoby, ktorá tieto slová vyslovuje. Ak táto zložka nie je silne prítomná, je ťažké hovoriť o snahe zveriť veci do Božích rúk - žiadosti budú vyjadrené neúplne. Iba modlitba za oslobodenie od zlých myšlienok, modlená s nádejou, dôverou a vierou, môže priniesť útechu a pokoj.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]